Rekrutacja do placówek trwa cały rok ----- Rekrutacja do placówek trwa cały rok

Zakończenie tegorocznej akcji „Góra Grosza”

Już po raz trzeci nasza placówka wzięła udział w akcji „Góra Grosza”. W tym roku zebraliśmy 48,20 zł.  Serdecznie Dziękujemy wszystkim, którzy przyczynili się do naszej zbiórki na regionalne programy pomocy dzieciom i ich rodzinom  oraz fundusze grantowe przekazywane przez organizatora akcji Towarzystwo Nasz Dom.