Rekrutacja do placówek trwa cały rok ----- Rekrutacja do placówek trwa cały rok
PLACÓWKI

Środowiskowy Dom Samopomocy Okrągła Łąka

ŚDS jest ośrodkiem wsparcia dziennego dla osób dorosłych przewlekle psychicznie chorych, upośledzonych umysłowo i wykazujących inne przewlekłe zaburzenia czynności psychicznych.

Zadania

ŚDS w swojej działalności realizuje zadania   określone w ustawach o pomocy społecznej oraz o ochronie zdrowia psychicznego udzielając wsparcia społecznego osobom z zaburzeniami psychicznymi, mającymi trudności z kształtowaniem swoich stosunków z otoczeniem, pozwalającego na zaspokojenie ich podstawowych potrzeb życiowych, usamodzielnienie i integrację społeczną.

ŚDS świadczy usługi dla uczestników poprzez różnego rodzaju treningi takie jak:

 • trening funkcjonowania w życiu codziennym,
 • trening umiejętności interpersonalnych i rozwiązywania problemów,
 • trening spędzania  czasu wolnego,
 • poradnictwo psychologiczne,
 • terapię ruchową poprzez zajęcia sportowe, turystykę i rekreację,
 • terapię zajęciową w ramach której działają pracownie:
  • kulinarna,
  • plastyczna,
  • rękodzielnicza,
  • techniczna,
  • ergoterapii,
 • niezbędną opiekę i wsparcie,
 • pomoc w załatwianiu spraw urzędowych,
 • pomoc w dostępie do niezbędnych świadczeń zdrowotnych,
 • współpracę z rodziną,
 • inne działania zmierzające do pełnej integracji i usamodzielnienia uczestnika.

Tryb i warunki przyjęcia do ŚDS:

Ubiegając się o miejsce w naszym ośrodku kandydat składa wniosek o skierowanie do Środowiskowego Domu Samopomocy do Ośrodka Pomocy Społecznej właściwego ze względu na miejsce zamieszkania. Do wniosku należy dołączyć zaświadczenie od lekarza specjalisty (psychologa bądź neurologa w zależności od tego z których usług kandydat korzysta) o występujących zaburzeniach psychicznych oraz lekarza rodzinnego, o stanie zdrowia oraz braku przeciwskazań do uczestnictwa w zajęciach terapeutycznych.

Druki zaświadczeń dostępne do pobrania na naszej stronie w zakładce dokumenty.

Kadra

Zadania ŚDSu realizowane są przez zespół wspierająco-aktywizujący w skład którego wchodzą

 • kierownik jednostki-kierownik zespołu,
 • pedagog,
 • instruktor terapii zajęciowej,
 • terapeuta zajęciowy.

Zespół ten działa według planu postępowania wspierająco-aktywizującego dostosowanego do potrzeb i możliwości psychofizycznych każdego uczestnika zajęć terapeutycznych.

Jeśli podoba Ci się ten artykuł, podziel się nim ze znajomymi! Google