Rekrutacja do placówek trwa cały rok ----- Rekrutacja do placówek trwa cały rok

REALIZOWANE PROJEKTY I POZYSKANE ŚRODKI FINANSOWE

PAŃSTWOWY FUNDUSZ REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

„Dostosowanie I piętra budynku OREW w Okrągłej Łące dla potrzeb osób niepełnosprawnych poprzez montaż windy i uruchomienie drugiego wyjścia ewakuacyjnego” – custom essays UK.
Okres realizacji: 03.10.2014. – 30.06.2015.

PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI

„Małe przedszkole wielką szansą – utworzenie przedszkola w Bądkach, gmina Gardeja”
Okres realizacji: 01.06.2013. – 15.08.2014.

PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH

„Zagospodarowanie terenu poprzez postawienie zestawu zabawowego oraz nasadzenie roślinności w miejscowości Okrągła Łąka”
Okres realizacji: 14.02.2012. – 15.01.2014.

PAŃSTWOWY FUNDUSZ REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

„Adaptacja 1-go piętra budynku OREW dla potrzeb rehabilitacji i edukacji”
Okres realizacji: 01.06.2011. – 30.11.2011.

PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH

„Budowa ścieżki spacerowo-dydaktycznej w miejscowosci Okrągła Łąka”
Okres realizacji: 22.02.2011. – 15.05.2011.

PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH

„Wyposażenie sali komputerowej w sprzęt i zapewnienie dostępu do Internetu mieszkańcom Okrągłej Łąki”
Okres realizacji: 15.06.2010. – 15.06.2011.

NORWESKI MECHANIZM FINANSOWY

„Dobry Start”
Okres realizacji: 01.11.2009. – 31.10.2010.