Rekrutacja do placówek trwa cały rok ----- Rekrutacja do placówek trwa cały rok
kapital_ludzkiUEEFS_L-kolor_nowe_1

Niepubliczne Przedszkole „OWOCOWE ZACISZE” w Bądkach.

 

CELE PLACÓWKI

 

Głównym celem przedszkola jest działalność edukacyjna, opiekuńcza, wychowawcza i terapeutyczna przygotowująca dzieci do realizacji obowiązku szkolnego.

Podstawową jednostką organizacyjną przedszkola jest oddział obejmujący dzieci w zbliżonym wieku, z uwzględnieniem ich potrzeb, zainteresowań i uzdolnień.

W oddziałach przedszkolnych realizowane są programy nauczania uwzględniające podstawę programową wychowania przedszkolnego. Do placówki przyjmowane są dzieci w wieku 2 – 6 lat. Rekrutacja trwa cały rok.

 • jesteśmy placówką otwartą na potrzeby i zainteresowania dzieci
 • wspieramy jego aktywność i kreatywność
 • pomagamy w rozwoju uzdolnień dzieci, wspieramy w pokonywaniu trudności i barier
 • posiadamy wypracowany system udzielenia dzieciom wszechstronnej pomocy psychologiczno – pedagogicznej
 • promujemy zdrowy i aktywny tryb życia, w zgodzie ze sobą i środowiskiem
 • nasze przedszkole to miejsce, w którym panuje pozytywny klimat emocjonalny, dzieci chętnie chodzą do przedszkola i dobrze się w nim czują
 • zapewniamy dobrze zorganizowane, atrakcyjne zajęcia w dobrze wyposażonym, bezpiecznym otoczeniu
 • zabiegamy o partnerstwo z rodziną w wychowaniu dziecka

CO NAS WYRÓŻNIA/ZAJĘCIA DODATKOWE

 • lokalizacja w wiejskim zaciszu
 • bezpłatna podstawa programowa
 • przedszkole za 1 zł ponad podstawę programową
 • bezpłatne dojazdy dzieci do przedszkola organizowane przez Urząd Gminy w Gardei
 • estetyczne i przestronne sale przedszkolne
 • kameralne grupy 25 osobowe
 • miła i bezpieczna atmosfera do zabawy i nauki
 • wykwalifikowana kadra pedagogiczna
 • zajęcia dodatkowe ujęte w pakiecie : język angielski, rytmika, religia, logopeda, psycholog, klub tańca współczesnego, spotkanie z pasją, spotkanie ze sztuką
 • realizacja programów innowacyjnych: edukacja teatralna „ Teatralny i kreatywny maluch”, edukacja zdrowotna „ Owocowo – Kuchcikowo”

METODY

METODY WSPOMAGAJĄCE NAUKĘ CZYTANIA, PISANIA I LICZENIA:

 • Metoda Dobrego Startu M. Bogdanowicz
 • Odimienna Metoda nauki Czytania I. Majchrzak
 • Dziecięca matematyka E. Gruszczyk – Kolczyńskiej

METODY STYMULUJĄCE POSTAWY I MYŚLENIE TWÓRCZE:

 • Drama
 • Pedagogika zabawy „Klanza”
 • Masaże dziecięce CMC E. Sherer 4xD
 • Aktywne słuchanie muzyki Bati Strauss

METODY TWÓRCZYCH ZABAW RUCHOWYCH:

 • Ruch rozwijający W. Sherbourne
 • Gimnastyka Rudolffa Labana

CIEKAWOSTKI/ROZWIJANIE ZAINTERESOWAŃ/TALENTÓW

 • organizacja wielu imprez i uroczystości przedszkolnych m.in : Wigilia z rodzicami, Dzień Babci i Dziadka, Mikołajki, Andrzejki, bal karnawałowy,
 • spotkanie z ciekawymi osobami, m.in. policjantem, strażnikiem miejskim, stomatologiem, weterynarzem, sołtysem, ornitologiem, artystą- muzykiem,
 • udział w wewnętrznych i zewnętrznych konkursach m. in. „ Pointylizm” – konkurs plastyczny, „ Moja ojczyzna” – konkurs recytatorski, „ Bezpieczna droga do przedszkola” – konkurs wiedzy o bezpieczeństwie, „ Kolorowa kanapka” konkurs kulinarny.
 • organizacja teatrzyków na terenie przedszkola m. in. „ Pimpuś Sadełko”, „ Sówka mądra główka” , „Wojtek strażakiem”
 • udział w Festiwalu Piosenki Dziecięcej w Kwidzynie
 • wyjazdy edukacyjne m.in. warsztaty rzeźby w Rakowcu, Biblioteka Miejska w Kwidzynie, Muzeum w Kwidzynie, warsztaty haftu artystycznego w Pastwie, Mini ZOO na Miłosnej.
 • wycieczki poznawczo -rekreacyjne m.in. Dino Park w Malborku, Szkółka Leśna w Otłowcu
 • organizacja Owocowego Dnia Otwartego w Przedszkolu
 • festyn rodzinny „Dzień Rodzinki”
 • angażowanie się w akcje charytatywne m. in. zbieranie nakrętek dla chorych dzieci, zbiórka baterii, „ Góra Grosza”,
 • udział w ogólnopolskich programach edukacyjnych i profilaktycznych „ Cała Polska czyta dzieciom”, „ Czyste powietrze wokół nas”, „Akademia Aqufresh”
 • systematyczna organizacja zajęć kulinarnych i teatralnych w ramach programu innowacyjnego „ Owocowo- kuchcikowo”, „Kreatywny i teatralny maluch”

PARTNERZY

 • Rodzice
 • Urząd Gminy w Gardei
 • Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Gardei
 • Placówki Fundacji Wspierania Społeczności Lokalnych SAPERE AUDE
 • Szkoła Podstawowa w Cyganach
 • Niepubliczne Przedszkole „PROMYK” z Kwidzyna
 • Koło Gospodyń Wiejskich w Bądkach i Rakowcu
 • Sołectwo Czachówek
 • Szkoła Muzyczna w Kwidzynie
 • Spółdzielnia Pracy „ Powiśle” w Kwidzynie
 • Zakład Karny w Kwidzynie
 • Nadleśnictwo Kwidzyn
 • Firma DOMAX z Kwidzyna
 • Firma Przewozowa „KRÓL”