Rekrutacja do placówek trwa cały rok ----- Rekrutacja do placówek trwa cały rok

Informacja ogólne

Ośrodek Rehabilitacyjno – Edukacyjno – Wychowawczy (OREW) w Okrągłej Łące, gm. Sadlinki jest niepubliczną, specjalistyczną placówką oświatową.

Organem prowadzącym jest Fundacja Wspierania Społeczności Lokalnych „ SAPERE AUDE” z siedzibą w Kwidzynie.

Ośrodek przeznaczony jest dla dzieci i młodzieży z wieloraką niepełnosprawnością w wieku od 3 do 25 lat z upośledzeniem umysłowym w stopniu głębokim od 5 do 24 lat z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym i znacznym oraz autyzmem

Do OREW mogą uczęszczać dzieci z terenu całej Polski.

Uczniowie są dowożeni do ośrodka samochodami dostosowanymi do przewozu osób niepełnosprawnych. Podopieczni mają zapewnioną opiekę w podczas przejazdu. Dowóz uczniów finansowany jest przez gminy z terenu zamieszkania dziecka.

Placówka czynna jest 10 miesięcy w roku (cały rok szkolny zgodnie z kalendarzem zajęć szkolnych) od godz. 7°° do godz.15°°.

Podopieczni OREW objęci są edukacją, terapią pedagogiczną, psychologiczną, logopedyczną, rehabilitacyjną, opieką iwychowaniem. Placówka umożliwia uczniom nieodpłatnie realizację obowiązku szkolnego.