Rekrutacja do placówek trwa cały rok ----- Rekrutacja do placówek trwa cały rok
PLACÓWKI

Niepubliczne Przedszkole „KOLOROWE” z oddziałami specjalnymi i integracyjnymi w Kwidzynie

Głównym celem przedszkola jest działalność edukacyjna, opiekuńcza, wychowawcza i terapeutyczna. Zadania Przedszkola: Wychowanie, opieka, nauka, terapia i rewalidacja przygotowująca do realizacji obowiązku szkolnego. Wielodyscyplinarne, kompleksowe działania diagnostyczne w celu stworzenia na ich podstawie optymalnego, indywidualnego programu postępowania. Stymulacja rozwoju psychoruchowego, intelektualnego oraz społecznego wychowanka. Zapewnienie różnorodnych form terapii. Zadania Przedszkola…

StronaPoprz12