Rekrutacja do placówek trwa cały rok ----- Rekrutacja do placówek trwa cały rok
O FUNDACJI

Informacja ogólne

Ośrodek Rehabilitacyjno – Edukacyjno – Wychowawczy (OREW) w Okrągłej Łące, gm. Sadlinki jest niepubliczną, specjalistyczną placówką oświatową. Organem prowadzącym jest Fundacja Wspierania Społeczności Lokalnych „ SAPERE AUDE” z siedzibą w Kwidzynie. Ośrodek przeznaczony jest dla dzieci i młodzieży z wieloraką niepełnosprawnością w wieku od 3 do 25 lat z upośledzeniem…

Statut fundacji

FUNDACJI WSPIERANIA SPOŁECZNOŚCI LOKALNYCH „S A P E R E A U D E”   CELE I ZASADY DZIAŁANIA FUNDACJI Celami fundacji są: 1. Działalność oświatowa i edukacyjna 2. Krzewienie idei kultury fizycznej i sportu 3. Ochrona i promocja zdrowia 4. Szerzenie idei społeczeństwa obywatelskiego oraz wspomaganie inicjatyw społeczności lokalnych…